-20örite 2011-2014 Dodge Charger Rgb Halo halka toplumlary, gök dişli dolandyryjy öndüriji we üpjün ediji |Baead

2011-2014 Dodge Charger Rgb Halo halka halkalary, gök diş dolandyryjy

Gysga düşündiriş:

Material: PCB tagtalary + arassalaýjy jel / süýtli örtük + arka 3M lenta
LED görnüşi: 5050 SMD
Elýeterli ululyklar: 2011-2014 Dodge Charger halo halka toplumlary üçin eýeçilik ululygy
Reňkler öz içine alýar: Köp reňkli + arassa ak
Paket: 4 sany ýöriteleşdirilen halka halkalary + 4outputs kontrolleýeri


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

RGB köp reňkli LED 5050 SMD perişde gözleri halo halka toplumlary, 2011-2014 Dodge Charger faralary.Halo toplumlary Bazardaky adaty tegelek LED halka halkalaryndan tapawutlylykda, “Dodge Charger” üçin LED halon halkalary faralaryň içki gyrasyna takyk laýyk bolmagy üçin ýörite şekillendirilipdir.Bu ýörite dizaýn bu önümi diňe bir takyk ýerine ýetirmek bilen çäklenmän, täze ýagtylygy has tebigy we özboluşly görkezýär!2011-2014 Dodge Charger halo toplumlary ussatlyk bilen döredilen dizaýn, iň oňat hilli LED komponentleri bilen ajaýyp reňkler we islendik awtoulag höwesjeňini kanagatlandyrjak ajaýyp aýratynlyklar bilen ajaýyp çözgüt hödürleýär.Bu amal bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýa-da aladalaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Aýratynlyklary

1. 2011-2014 Dodge Charger rgb halo halka toplumlary gök diş kontrolleýjisi
2. Material: PCB tagtalary + arassa ýaýradyjy gel / süýtli örtük + arka 3M lenta
3. LED görnüşi: 5050 SMD
4. Elýeterli ululyklar: 2011-2014 Dodge Charger halo halka toplumlary üçin eýeçilik ululygy
5. Reňkler öz içine alýar: Köp reňkli + arassa ak
6. Paket: 4 sany ýöriteleşdirilen halka halkalary + 4 çykaryjy gözegçi

Dodge Charger halos 5

Aýratynlyklary

* Giriş naprýa .eniýesi: 12V
* Yzygiderli akym öwrüliş signallary
* Ak DRL re modeimi
* “Dodge Charger” toplumlary üçin başlangyç yzygiderliligini goşup biler
* Birnäçe hereket edýän reňk nagyşlary
* 200 öňünden meýilleşdirilen hereket nagşy
* Ightagtylyk / tizligi dolandyrmak
* Telefon gök diş arkaly dolandyrylýar
* Çydamly we solmaýan ajaýyp şöhleler

Dodge Charger halos 4

Arza

Bu toplum aşakdaky ulaglara laýyk gelýär:

1. 2011 Dodge Charger
2. 2012 “Dodge Charger”
3. 2013 Dodge Charger
4. 2014 Dodge Charger

Utgaşyk diňe salgylanma üçin, satyn almazdan ozal awtoulag modeliňizi we ululygyny barlaň.

Dodge Charger halos 3

Gurnama

Bu elementi gurmak, size üýtgeşmeleri girizer.Gaýtadan işlemek, faralary açmak, LED kesmek, burawlamak we LED halkalary dakmak üçin goşmaça ýaýlary goşmak bilen çäklenmeýär.Muny hünär taýdan gurnamagy maslahat berýäris.

Kepillik

Productshli önümlerimize bir ýyl kepillik.


  • Öňki:
  • Indiki: