Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Baead Photoelectric Technology Co., Ltd. LED yşyklandyryş çözgüdi hyzmatyny üpjün ediji.

surat001

Üstünliklerimiz

Näme üçin bizi saýlamaly?

d4983bb1-a116-452e-bca6-c448a68ad807

Önümçilik dizaýnynda köp ýyllyk tejribe

Biziň inersenerlerimiz köp ýyllap LED programmalarynda we yşyklandyryş pudagynda tejribeli.Esasy önümlerimiz, LED perişde gözi, LED halo toplumy, LED zolaklar, jyn gözleri we ulaglar we motosikller üçin köp zona gözegçilik ediji.

c418969f-da51-43ce-84e3-9906f227f989

Gözleg we gözleg maýa goýumlarynyň köpelmegi bilen

LED awtoulag yşyklandyryşyndan başga-da, bazardaky ilkinji köp zona, has köp gözegçilik ediji köp zolakly dolandyryjylar ýaly awtoulag yşyklandyryş enjamlary pudagynda ökde, çyralardan we aksesuarlardan ygtybarly yşyklandyryş hereketlendirijilerini, programmalary taýýarladyk, bu pudagyň öňdebaryjy orunda durýandygymyzy anyklamak üçin her ýyl gözleg we gözleg maýa goýumlaryny artdyrmak bilen.

a86225e3-d7ad-4d62-a0e8-1df83a6b1677

Önümiň hiline berk gözegçilik

Köp ýyllyk tejribelere eýerip, ISO9001 hil ulgamy şahadatnamasyna laýyklykda önüm dizaýnyndan, çig maldan önümçilige çenli önümiň hiline berk gözegçilik edýäris.Şol bir wagtyň özünde, satuwdan soňky täsirli hyzmat we tehniki goldaw hem biziň artykmaçlyklarymyzdyr.

1e40d8fb-28d0-4dd6-b752-9ab6fb4f04cd

Bütin dünýäde müşderiler tarapyndan gowy garşylandy

Hünär dizaýny, ajaýyp hil we iň oňat hyzmat sebäpli, “Baead” awtoulag yşyklandyryşynyň ähli seriýaly önümleri, esasanam Demirgazyk Amerikada we Europeewropada müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar, biz öz işimizde ýöriteleşmegi dowam etdireris we müşderimize has köp üns bereris önümleri.

Önüm çyzygy

surat003
surat005

1. Lehim pastasyny çotuň
2. Yzygiderli peçde PCB lehimlemek
3. Kuwwat / sürüjini ýygnamak
4. Garrylyk synagy

Önümçilik prosesi
Biziň inersenerlerimiz köp ýyllap LED programmalarynda we yşyklandyryş pudagynda tejribeli.

Biz bilen habarlaşyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.