Habarlar

 • Awtoulag yşyklandyryş ulgamy - LED-iň çalt ýaýramagy

  Awtoulag yşyklandyryş ulgamy - LED-iň çalt ýaýramagy

  Geçmişde halogen lampalar köplenç awtoulag yşyklandyrylyşy üçin saýlanýardy.Soňky ýyllarda tutuş ulagyň içinde LED ulanylyşy çalt ösüp başlady.Adaty halogen lampalaryň hyzmat möhleti bary-ýogy 500 sagat, esasy LED faralaryň ömri 25000 sagada çenli.Advan ...
  Koprak oka
 • Ösüş tendensiýasyna garşy LED awtoulag yşyklandyryşy täze partlama nokadyny getirermi?

  Ösüş tendensiýasyna garşy LED awtoulag yşyklandyryşy täze partlama nokadyny getirermi?

  Awtoulaglaryň intellektuallaşdyrylmagy bilen adamlar awtoulaglaryň işleýşine we awtoulag aýratynlyklary üçin LED tehnologiýasyny ösdürmäge has ýokary we has ýokary talaplara eýe.Hemmämiziň bilşimiz ýaly, LED esasy programma döwrüne girdi.Adaty halogen lampalardan we ksenodan tapawutlylykda ...
  Koprak oka
 • LED Halo Kitsiň ömrüni uzaltmagyň 4 usuly

  LED Halo Kitsiň ömrüni uzaltmagyň 4 usuly

  LED halo toplumlary, energiýanyň netijeliligine görä, depäniň jedelsiz şasydyr.Halöne halo toplumlaryny çalşanda netijeliligiň köpüsiniň göz öňünde tutýan esasy faktory bolsa-da, size-de ähmiýet bermeli başga bir tarap, halonyň ömri.Kowmak akymynyň LED halo toplumlary ...
  Koprak oka